Na základě našich zkušeností nabízíme komplexní služby pro zajištění správy nemovitostí pro všechny typy vlastníků nemovitostí a nájemce. Naše služby jsou navrženy tak, aby umožnily našim klientům soustředit se pouze na svůj primární byznys, zatímco my se postaráme o správu a provoz jejich nemovitostí.

Služby zajišťované pro vlastníky nemovitostí

 1. Administrativní správa budov: Zajišťujeme efektivní komunikaci s nájemci a vlastníkem nemovitosti, abychom udrželi kvalitní provoz.
 2. Managment a optimalizace využití nemovitosti: Pomáháme optimalizovat využití nemovitosti, aby vyhovovalo aktuálním potřebám a tržním trendům.
 3. Kontrola dodavatelských faktur a finančního rozpočtu: Provádíme důkladnou kontrolu faktur a sledujeme finanční rozpočet včetně OPEX, MAREX a CAPEX.
 4. Kalkulace a rozúčtování provozních nákladů: Vytváříme podrobné kalkulace a rozúčtování provozních nákladů.
 5. Fakturace vůči nájemníkům: Zajišťujeme vystavování faktur a kontrolu plateb nájemníků.
 6. Management nájemních smluv: Spravujeme nájemní smlouvy a aktualizujeme je podle potřeb vlastníka.
 7. Marketingová činnost: Pomáháme s marketingem nemovitostí a hledáním nových nájemců.
 8. Zajištění dokumentace: Vedeme veškerou dokumentaci spojenou s danou nemovitostí nebo nájemní jednotkou.
 9. Legislativní dohled a školení: Zajistíme dodržování všech legislativních požadavků a zajišťujeme školení v oblasti požární ochrany, BOZP a odpadového hospodářství.
 10. Zastupování klienta vůči třetím stranám: Reprezentujeme klienta v různých situacích, včetně spolupráce s ostrahou, úklidem, údržbou a dalšími dodavateli.
 11. Koordinace interiérových prací: Sledujeme a řídíme interiérové práce, včetně výstavby a přestavby nájemní jednotek.
 12. Koordinace vyjednávání nájemních podmínek: Pomáháme s vyjednáváním nájemních podmínek při uzavírání a prodlužování nájemních smluv.

Služby zajišťované pro nájemce

 1. Zajišťování požadavků nájemce: Stojíme nájemcům po boku a zabezpečujeme komunikaci s vlastníkem nemovitosti včetně řešení specifických požadavků.
 2. Kontrola dodavatelských faktur energií: Provádíme kontrolu faktur za energie, včetně faktur od vlastníka nemovitosti.
 3. Kalkulace a kontrola provozních nákladů Pomáháme nájemcům s kalkulacemi a kontrolou provozních nákladů, včetně ročního vyúčtování.
 4. Posouzení energetických a provozních úspor: Analyzujeme možnosti úspor a efektivity provozu pro nájemce.
 5. Zastupování klienta vůči třetím stranám: Reprezentujeme nájemce v komunikaci s třetími stranami, včetně ostrahy, úklidu, údržby a dalšími dodavateli.
 6. Koordinace interiérových prací: Sledujeme a řídíme interiérové práce podle potřeb nájemce.
 7. Koordinace vyjednávání nájemních podmínek: Pomáháme s vyjednáváním nájemních podmínek při uzavírání a prodlužování nájemních smluv.
 8. Koordinace relokace nájemce: Pokud je potřeba, zajišťujeme relokaci nájemce do jiné nemovitosti.
Naše profesionální služby jsou navrženy tak, aby plně uspokojily potřeby vlastníků a nájemců nemovitostí v různých oblastech. Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21710
IČO 49679961, DIČ CZ49679961, bankovní spojení KB č.ú. 115-217190247/0100

Prohlášení o cookiesPodmínky ochrany osobních údajů